දැනුම

ලිංගිකව එක් වුනාට පස්සේ මුත්‍රා කිරීමෙන් ඔබට වෙන්නේ මොකක්ද?

සෑම ලිංගික ක්රියාවලියකටම පසුව මුත්‍රා කිරීම වගේ සරල දෙයක් මඟින් අපේ ශරීරයේ භෞතික පැවැත්මට විශාල ප්‍රතිලාභ රැසක් ලැබෙනවා. මේ සටහන ඒ ගැන.

දෙදෙනෙකු අතර ලිංගික හැසිරීම් මගින් ලිංගික ප්‍රදේශයේ සහ ගුද මාර්ගය අවට සිටින ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ශරීර ගත වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හුවමාරු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මුත්‍ර මාර්ගය තුල ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් රැස්වී මුත්රාශය ආසාදනය වෙන්න අවදානමක් තියෙනවා. බොහෝ විට මේ තත්වය ඇතිවෙන්නේ කාන්තාවන්ට. මොකද පුරුෂයන්ගේ වගේ නෙමෙයි කාන්තාවන්ගේ විසර්ජනය සහ මුත්‍රා පිටවීම යන දෙකම මුත්‍රා මාර්ගයෙන් පමණක් සිදු නොවන නිසා තමයි මුත්‍රා මාර්ගය සහ මුත්‍රාශයේ ආසාදනය වැඩි අවදානමක් ගන්නේ.

සාමාන්‍යයෙන් ලිංගික එක්වීමකට පසු මදක් උණුසුම්ව තමයි මුත්‍රා පිටවන්නේ. ඉතින් සෑම ලිංගික එක්වීමකටම පසුව මුත්‍රා කිරීම වැදගත් වෙන්නේ මුත්‍රා මාර්ගය අවට තියෙන ශුක්‍රානු හෝ වෙනත් ලිංගික ලිහිසි ද්‍රව්‍ය ඉවත් වීමටත්, ලිංගික එක්වීමේදී හුවමාරු වන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තැම්පත් වීම අවම වීමටත් තමයි.

කාන්තා පිරිමි භේදයකින් තොරව ලිංගික එක්වීමකින් පසු මුත්‍රා කිරීම වැදගත් වන්නේ ඒ හින්දයි.

ඒ හැර ස්වයං වින්දනයෙන් පසු මුත්‍රා කිරීමෙනුත් ශුක්‍රානු හෝ කාන්තාවන්ගේ යෝනි මාර්ගයේ නිපදවන ලිහිසි ද්‍රව්‍ය ඉවත් වීමටත් මුත්‍රා කිරීම උදව්වක් වෙනවා.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 6 =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close