විචිත්‍ර

ලිංගික අවයව දෙකේ මිනිසා

සාමාන්‍යයෙන් මිනිසෙකුට පිහිටන්නේ එක ලිංගයක් විතරයි. හැබැයි ඉතා කලාතුරකින් ලිංගික අවයව දෙකක් සහිතව දරුවන් ඉපදෙනවා. මේ ඉන්නේ එහෙම කෙනෙක්. 2014 වසරේදී ඇමරිකාවේ පුද්ගලයෙක් තමන් විසින්ම තමාව “ලිංග දෙකේ මිනිසා” (DoubleDickDude) නමින් හඳුන්වා ගත්තා. ඔහුගේ ඇත්ත නමට වඩා ඔහුව දන්නේ ඒ නමින්.

ඇමරිකාවේ මෙවැනි දරු උපතක් වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ පිරිමි දරු උපත් මිලියන 5.5 කට පස්සේ. නමුත් ඒ වගේ දරුවෙක් ඉපදුනොත් බොහෝ විට ඔහුගේ ලිංගික අවයව දෙකම ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ නැහැ කලාතුරකින් තමයි එකක් හරි ක්‍රියා කරන්නේ. නමුත් විශේෂත්වය තමයි මේ පුද්ගලයාගේ ලිංග දෙකම ඉතාම හොඳින් වැඩ කරනවා.

මෙම පුද්ගලයා තමන්ගේ ලිංග දෙකේ අත්දැකීම ගැන, තමන්ගේ ජීවිතය ගැන පොතකුත් රචනා කරලා තියෙනවා.

 

ඔහුගේ ලිංගික අවයව දෙකේ සැබෑ රූපයක්

 

 

ඔහු විසින් ඔහුගේ ජීවිතය ගැන ලියූ පොත
ඔහු විසින් ඔහුගේ ජීවිතය ගැන ලියූ පොත
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + two =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close