දැනුම

පිරිමින්ට ලොකු බඩක් සහ ගැහැනුන්ට ලොකු පස්ස පැත්තක් ඇත්තේ ඇයි?

ස්වභාව ධර්මය විසින් මිනිසා නිර්මාණය කරද්දී, මිනිසාගේ ශරීරයේ මේද තැම්පත් වීම කියන ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ වැදගත් ඉන්ද්‍රීයයන්ගේ ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රියාවලීන්ට බාධාවක් නොවන විදියටයි. සාමාන්‍යයෙන් මොළය, හෘදය වස්තුව හා ලිංගික අවයව අසල මේද තැම්පත් වෙන්නේ බොහොම අඩුවෙන්. ඒ වගේම තමයි ගැහැනුන්ට පමණක් පිහිටන ඩිම්බකෝෂ, ගර්භාෂය වැනි අවයව නිසා, ගැහැනු පාර්ශවය දරුවන් දරා සිටීමේ කාර්යය කල යුතු වෙන නිසා ගැහැණුන්ගේ උදරයේ අතිරේක මේද තැම්පත්වීම අඩුවෙන් තමයි සිදුවෙන්නේ. නමුත් පිරිමින්ට දරුවන් වැදීමේ හෝ දරා සිටීමේ කාර්යය අයත් නැති නිසා ඔවුන්ගේ අතිරේක මේද තැම්පත් වීම සිදුවෙන්නේ උදරය ආශ්‍රිතවයි. එම නිසා ඔවුන්ගේ බඩ කලයක් ලෙස විශාල වන අතරම පසුපසද මහත් වීමකට ලක් වෙයි.
ගැහැණුන්ගේ ශරීරයේ අතිරේක මේද කොටස් තැම්පත් වීම කලවා, තට්ටම්, බාහුවේ ඉහල කොටසේ පසුපස යන තැන් වලට බෙදා හැර තිබෙනවා. ඒ වගේම තම ළදරුවාට තනයෙන් කිරි පොවන විට සුව පහසු සේ තබා ගැනීමට අතේ ඉහල කොටසේ මේද තැම්පත් වීම ගැහැනුන්ට පහසුවක් වෙනවා.

පිරිමින්ටත් ඩිම්බකෝෂ තිබුණි නම් ඔවුන්ටත් මහත කලවා සහ සමතල උදරයක් ලැබෙනවා. ගැහැණියකගේ ඩිම්බ කෝෂ ශල්‍ය කර්මයක් මඟින් ඉවත් කලොත් සොබා දහමේ රීතිය අනුව අයගේ උදරයේත් මේද තැම්පත් කිරීම ආරම්භ කරනවා.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 8 =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close