සමාජ

එච්අයිවී සමග ජීවත් වන පුද්ගලයන් 1299කට රජයෙන් නොමිලේ ප්‍රතිකාර

ශ්‍රී ලංකාව තුළ එච්අයිවී සමග ජීවත් වන පුද්ගලයින් 1229ක් රජයෙන් නොමිලේ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා බව  ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ ඒඩ්ස් මර්දන ව්‍යාපෘතියේ 2017 වාර්ෂික වාර්තාවේ සදහන් වේ.

ඒඩ්ස් වසංගතය අවසන් කිරීම සදහා වූ ගෝලීය ඉලක්කට වසර 5කට පෙර එනම් 2015 වන විට ඒ තත්ත්වය සදහා ළගා වීම සදහා ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාකාරී පියවර ගෙන ඇති බව සදහන් කරන එම වාර්තාව 2017 වසර තුළ පමණක් 1,171,596 දෙනෙක් එච්අයිවී සදහා රුධිර පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති බව පෙන්වා දෙයි. එය 2016 වසර හා සසදන විට 40000 පමණ වැඩි වීමකි. ඒ පිරිස අතරින් 285 දෙනෙක් එච්අයිවී සමග ජීවත් වන බව හදුනාගෙන ඇති අතර ඉන් 277දෙනෙක් රජයේ සේවාවන් සදහ යොමු කර ඇති බව වාර්ෂික වාර්තාවේ දැක්වේ.

ගෝලීය අරමුදල යටතේ සහචර නායකයින් විසින් පරීක්ෂණ සදහා යොමු කළ පිරිස 2683ක් වන අතර ඉන් 10 දෙනෙකු 10 සමග ජීවත් වන බව සොයා ගෙන ඇත.

1987 සහ 2017 අතර කාලය තුළ වැඩිම එච්අයිවී සමග ජීවත් වන පුද්ගලයන් පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතෙන් වන අතර එය සමස්ථ සංඛ්‍යාවෙන් 55%කි. දෙවැනි තැන ගන්නේ වයඹ පළාත වන අතර එය සමස්ථ සංඛ්‍යාවෙන් 9%කි.

2017 වසර තුළ වාර්තා වී ඇති හර්පීස් වැළදී ඇති පුද්ගලයන් 2893ක් හදුනාගෙන ඇති අතර ලිංගික ඉන්නන් ආසාදනය වී ඇති පුද්ගලයන් 2153ක් වර්තා වී ඇති බව එම වාර්තාවේ දක්වේ.


මැණික් වඩුගේ

(බකමූණෝ.lk වෙබ් අඩවිය ඇසුරින්)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + six =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close