දැනුම

ක්ෂණික මෝචනය සුවකර ගන්න සරල ව්‍යායාමයක්

ක්ෂණික මෝචනය සුව කර ගන්න පුළුවන් ව්‍යායාමය කරන්න ඕනේ තමන්ගේ සහකාරිය විසින් තම පුරුෂයාට.

මුලින්ම ස්ත්‍රීය විසින් කරන්න ඕනේ තමන්ගේ පුරුෂයාගේ පුරුෂ ලිංගය සෙමින් ප්‍රාණවත් කිරීම ඇරඹීමයි. මේ සඳහා නිර්වින්දන ආලේපයක් ෆාමසියකින් ලබාගන්න පුළුවන්. එම ආලේපනය තවරා මිනිත්තු කිහිපයක සිට ලිංගය ප්‍රාණවත් කිරීම ඇරඹිමේදී ශුක්‍ර මෝචනයක් වීමට ආසන්න යයි යන්තමින් හෝ දැනෙන විට පුරුෂයා ඒ බව තම ස්ත්‍රීයට කියන්න ඕනේ. එතකොට ස්ත්‍රීය විසින් පුරුෂ ලිංගයේ හිස හෙවත් ශිෂ්ණ මුණ්ඩය කොටස තදින් මිරිකාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට වෙන්නේ ශිෂ්ණ මුණ්ඩයේ ඇති රුධිරය ඉවත් වෙන එක. රුධිරය ඉවත් වුනාට පස්සේ ශිෂ්ණය අප්‍රාණික වෙනවා.

මෙම ක්‍රියාවලිය දිනකට කිහිප වතාවක් කිරීමෙන් ශිෂ්නයේ හිස සහ ගෙල අතර සංවේදීතාවය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට කරලා මිනිත්තු කිහිපයක් ප්‍රමාද වුනාට පස්සේ ලිංගිකව එක් වෙන්න පුළුවන්.

සාර්ථක ලිංගික එක්වීමකට කාලයක් නියම කරන්න බැහැ. නමුත් ස්ත්‍රීය සහ පුරුෂයා සෑහීමකට පත් වෙනවා නම් මිනිත්තු කිහිපයක එක්වීමත් සාර්ථක ලෙස සලකන්න පුළුවන්. දෙදෙනාම හෝ එක් අයෙක් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැතිනම් ලිංගික එක්වීම පැය ගණනක් කලත් සාර්ථක එක්වීමක් වෙන්නේ නැහැ.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close