දැනුම

Sex කරන්න Size එක වැදගත් ද?

බොහෝ දෙනා කාන්තාවකගේ පියයුරු විශාල නම් ඇය කාමුක යැයිද , කුඩා පියයුරු ඇත්තියන් කාමුක නැතැයිද යන දුර්මතයේ ඉන්නවා. ඇත්තටම ඒ දුර්මතය අපට මාධ්‍ය විසින් පොවන ලද එකක්. තවත් එක හේතුවක් තමයි නිල් චිත්‍රපට බැලීම සහ ඒවා විශ්වාස කිරීම. මොකද නිල චිත්‍රපට වලට සියයට අනූ නවයක්ම රංගනයට යොදා ගන්නේ විශාල පියයුරු සහිත නිලියන්. නමුත් බොහෝ විට ඒවා නිර්මාණය කරන ලද පියයුරු වෙනවා.

කාන්තාවකගේ පියයුරු වල ස්වභාවය මෙන්ම ඇයගේ ලිංගික විභවය ද(sex drive) තීරණය වන්නේ උපතින්මයි. කාන්තාවකගේ පියයුරු විශාල වුවත් ඇගේ ලිංගික හැකියාව අඩු වෙන්න පුළුවන් වගේම, පියයුරු කුඩා වුනත් ලිංගික හැකියාව වැඩි කාන්තාවන් සිටිනවා. ඒ නිසා ලිංගික හැකියාව පියයුරු වැල විශාලත්වය හෝ ස්වභාවය මත තීරණය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පියයුරු වැල විශාලත්වය කොහොම වුනත් පියයුරුවල ව්‍යූහය එක සමානයි.

නියම විදියට පියයුරු උත්තේජනය කලොත් පියයුරේ ප්‍රමාණය මොකක් වුනත් ඕනෑම කාන්තාවක් ලිංගිකව උත්තේජනය කරන්න පුළුවන් කම තියෙනවා.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + ten =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close