වීඩියෝ

පුරුෂ ලිංගය ඉවත් කර, පිරිමියෙක් කාන්තාවක් බවට පත්කරන සැත්කම මෙන්න

මේ වීඩියෝවේ තියෙන්නේ පුරුෂ ලිංගය ඉවත් කර, ස්ත්‍රී ලිංගික අවයවයක් සකස් කරන සැත්කමක වීඩියෝවක්. ඇත්තටම මේක බොහොම බරපතල සැත්කමක්. සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයින් බොහෝ විට මෙම සැත්කම සඳහා යොමු වෙන්නේ බොහොම ශක්තිමත් තීරණයක ඉඳගෙන. ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් ඔබට වැටහේවි මේ මොකක්ද කියන එක.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =

Back to top button
Close