දැනුම

සුපිරි ගැහැණු කියන්නේ කවුද….?

සුපිරි ගැහැණු එහෙමත් නැත්නම් ත්‍රිත්ව X සින්ඩ්රෝම් තත්වය ගැනයි මේ සටහන

සාමාන්‍ය කාන්තාවකගේ ලිංගික ලිංග වර්ණ දේහ හඳුන්වන්නේ XX කියලා. ඒක බහුතරයක් දන්න දෙයක්. හැබැයි XXX තුනේ ගැහැණුත් අපි අතර ඉන්නවා. ත්‍රිත්ව x කියන තත්වය සසම්භාවී සිද්ධියක්. ප්‍රජනක සෛල බෙදීමේදී හෝ මුල් සංවර්ධනය තුලදී සෛල බෙදීමේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් නිසා මෙහෙම තත්වයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන් දහසකට එකක් වැනි ප්‍රතිශතයකට මේ තත්වය ඇතිවෙනවා කියලා විද්‍යාඥයින් කියනවා. නමුත් මේ තත්වය නිසා අසාමාන්‍ය ශාරීරික ලක්ෂණ වලට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ත්‍රිත්ව X තත්වය ඇති බොහෝ කාන්තාවන්ට සාමාන්‍ය ලිංගික වර්ධනයක් තියෙනවා වගේම දරුවන් බිහි කිරීමේ හැකියාවත් තියෙනවා.

ත්‍රිත්ව X තත්වය නිසා ධාරණ ශක්තිය මඳ කමක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් වගේම කථන සහ භාෂාමය නිපුනතා ප්‍රමාද වීමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුර්වල මාංශපේශී දුර්වලතා (හයිපොටෝනියා) වැනි තත්ත්ව ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම තත්වය තිබෙන කාන්තාවන්ගෙන් සියයට දහයක් පමණ ප්‍රතිශතයකට වකුගඩු අසාමාන්‍යතා ඇතිවෙන්නත් පුළුවන්.

සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ සෛලයක් තුල වර්ණ දේහ 46ක් තියෙනවා. ඒ 46 ඇතුලේ ලිංගය නිර්ණය කරන වර්ණ දේහය පිරිමින්ගේ XY විදියටත්, ගැහැණුන්ගේ XX විදියටත් පවතිනවා. හැබැයි සුපිරි ගැහැණු සින්ඩ්රෝමය තියෙන කාන්තාවකට සාමාන්‍ය වර්ණ දේහ 46 ට අමතරව තව එක X වර්ණ දේහයක් සෑම සෛලයක් පාසාම තියෙනවා.

මේ තත්වය බොහෝ විට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුම වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි සොයාගෙන තියෙන්නේ. අපි කලින් කිව්වා වගේ ඇත්තටම මේක සෛල බෙදීමේදී ඇතිවෙන අහඹු සිදුවීමක්. සියයට 99ක් ම මේ තත්වය පිටතින් බලලා හඳුනා ගන්න බැහැ. ඒක හඳුනාගන්න පුළුවන් සෛලයක් තුල තියෙන වර්ණ දේහමය සැකැස්ම පරික්ෂා කරලා විතරයි.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close