විචිත්‍ර

සිරිමල් ගිය දුරක්

මේ සිරිමල් ගිය දුර අපි හැමෝම ගිහින් තියෙනවා. ඒ දුර ගිය නිසා තමයි අපිට පැවැත්මක් තියෙන්නේ. මේ දුර හරිම අපූරුයි, හරි ලස්සනයි. ඇත්තටම මේක හරි අමුතු දෙයක්. හරිම පුදුම දෙයක්. මෙතැන තමයි අපේ පටන් ගැන්ම.

අපේ කතාව සිරිමල් දිහා බලලා ඉගෙන ගමු….


 

     

Tags

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 5 =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close