සමාජ

ළමා ලිංගික අපයෝජන

01) ලොව පුරා ගැහැණු දරුවන් 5 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් සහ පිරිමි දරුවන් 20 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් ලිංගික අපයෝජනයට ලක් වෙති.
02) වාර්තාගත ලිංගික අපයෝජනයන්ගෙන් 70% ක් සිදු වී ඇත්තේ වයස අවුරුදු 17 ට වඩා අඩු දරුවන්ටය.
03) ළමා ලිංගික අපයෝජන වලින් වැඩි කොටසක් නීති අංශ වෙත වාර්තා නොවේ.
04) සෑම ළමා ලිංගික අපයෝජන 4 කින් 3 ක්ම හොඳින් දන්නා හඳුනන සහ දරුවා ආදරය කරන අය විසින් සිදු කර ඇත.
05) ලිංගික අපයෝජනයන්ට වඩාත්ම අවදානම් කාණ්ඩය වන්නේ දවසේ වැඩි කාලයක් තනිව ජීවත් වන, බිඳුනු පවුල් වල දරුවන් සහ ඌන මානසික වර්ධනයක් සහිත දරුවන්ය.
06) සැබෑ මව්පියන් සමග යහපත් පවුල් පරිසරයක් ජීවත් වන දරුවන් ලිංගික අපයෝජනයන්ගෙන් බොහෝ විට ආරක්ෂිතය.
07) මව හෝ පියා සමග පමණක් ජීවත් වන දරුවන් අනෙකුත් දරුවන්ට වඩා දස ගුණයක ලිංගික අපයෝජනය අවදානමක් දරයි.
08) ළමා ලිංගික අපයෝජනයන්ට වඩාත් අවදානම් කාණ්ඩය වන්නේ වයස අවුරුදු 7 – 13 අතර ගැහැණු දරුවන්ය.
09) රැකියාවක් නොකරන මව්පියන්ගේ දරුවන් ලිංගික අපයෝජනයන්ට ලක්වීමේ අවදානම අනිකුත් දරුවන්ට වඩා තුන් ගුණයකි.
10) පහළ සමාජ ආර්ථික මට්ටමක් සහිත පවුල්වල දරුවන් ලිංගික අපයෝජනයට ලක්වීමේ අවදානම අනිකුත් දරුවන්ට වඩා තුන් ගුණයකි.
11) ලිංගික අපයෝජන සිදු කරන්නන්ගෙන් 35% ක් ඒ පිළිබඳ හෙළිදරව් නොකරන ලෙස තර්ජනය කරති.
12) ළමා ලිංගික අපයෝජනයන්ගෙන් 81% ක් දරුවා තනිව සිටින අවස්ථා වල සිදු වී ඇත.
13) 84% ක් ළමා ලිංගික අපයෝජන සිදු වී ඇත්තේ දරුවාගේ නිවස හෝ දරුවාට හුරු පුරුදු පරිසරයකදීය.
14) බොහොමයක් ළමා ලිංගික අපයෝජන සිදු වන්නේ දිවා කාලයේදීය. සෑම අපයෝජන7 කින් 1 ක් සිදු වී ඇත්තේ පාසල් අවසන් වීමෙන් පසුව ගතවන පැය කිහිපය තුලය.
15) බොහොමයක් ළමා ලිංගික අපයෝජන කාලයක තිස්සේ සැළසුම් කර සිදුකරයි.


ප්‍රදීප් චන්දන ගුණරත්න


මූලාශ්‍ර –
www.cachouston.org
www.parentsprotect.co.uk
www.victimsofcrime.org

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − six =

සබැඳි ලිපි

Back to top button