දැනුම

බැක්ටීරියා ප්‍රජනනය කරන හැටි

බැක්ටීරියා කියන්නේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විශේෂයක්. ඔවුන් ඒක සෛලිකයි. මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මිනිසාට විටෙක් බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා වගේම දරුණු රෝගාබාධ වලටත් හේතු වෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් බැක්ටීරියාවන්ගේ ප්‍රජනන ක්‍රමය අධ්‍යනය කලොත් ලිංගිකව එකතු වෙලා ප්‍රජනනය කරන්නේ නැහැ කියන එක දකින්න පුළුවන් වෙනවා. බැක්ටීරියාවල ප්‍රජනන ක්‍රමයට අපි කියන්නේ ද්වී කණ්ඩනය කියලා. ද්වී කණ්ඩනය කියන්නේ දෙකට කැඩෙන එකට.

ද්වී කණ්ඩනය මගින් සිදුවන ප්‍රජනනය වෙන්නේ මෙහෙමයි.

සාමාන්‍ය බැක්ටීරියා සෛලයක්, පවතින ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයක් පමණ වර්ධනය වෙනවා. එහෙම වෙනකොට බැක්ටීරියා සෛලය තුල තියෙන DNA අනුවේ තවත් පිටපතක් සෛලය තුල ඇතිවෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ DNA ප්‍රතිවලිත වීම කියලා. ඊට පස්සේ බැක්ටීරියා සෛලය මැදින් සෛලයේ ප්ලැස්ම පටලය ඇතුලට නෙරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙලා සෛලය දෙකට කැඩෙනවා. (පහත රූපයේ විදියට)

එහෙම වුනාට පස්සේ මුලින් පැවතුනු බැක්ටීරියා සෛලයට ප්‍රවේණිකව සමාන බැක්ටීරියා සෛල දෙකක් ඇතිවෙනවා.
මෙහෙම බෙදෙන එකට අපි කියනවා සරල විභාජනය කියලා.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − twelve =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close