දැනුම

ස්ත්‍රී යෝනිය ගැන

යෝනි මාර්ගය යනු ගර්භාෂය පිතතට සම්බන්ධ වන නාළයයි. එය පේශීමය ව්‍යුහයකින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. කෙරටීනීභවනය නොවුණු ශල්කමය අපිච්ච්ඡදයකින් සමන්විතයි. 45% ක. පමණ උත්තර සහ අපර දෙසට ආනතියකිනුත් සහිතයි. පිටතට විවෘත වන ස්ථානයට ආසන්නව මියුකස් ශ්‍රාවය වන ග්‍රන්ථි පිහිටයි. යෝනි මාර්ගය විවරය දෙපස ඇතුළතින් කුඩා තොල් යුගලක් (labia minora) ද. පිටතින් මහා තොල් යුගලක්ද (labia majora) ද පිහිටයි. සංසර්ග අවයවයක් ලෙස, සංසර්ගයේ දී ශුක්‍රානු පිවිසෙන මාර්ගය සහ දරුවන් ප්‍රසූත කරන විට ප්‍රසූත මාර්ගය ලෙසද ක්‍රියා කරනවා.

ගර්භාෂය සහ යෝනි මාර්ගය වෙන් කරන පටු ස්ථානය ගැබ් ගෙල (ගර්භාෂ ග්‍රීවය) ලෙස හඳුන්වන අතරම එහි මියුකස් ශ්‍රාවය කරනවා. ඒ හරහා ශුක්‍රානු ගර්භාෂය වෙතට ඇතුළුවීමට ඉඩ සලසනවා. සංසේචනයෙන් පසු ගැබ් ගෙල හරහා මියුකස් ආවරණයක් ඇති කරමින් බැක්ටීරියා ආසාදනය සඳහා කලලයට ඇති අවදානම අවම කිරීමටත් දායක වෙනවා.

ස්ත්‍රී යෝනිය (සමහර විද්‍යාත්මක ඉංග්‍රීසි යෙදුම් වලට සමාන සිංහල යෙදුම් නැත. ඒවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම දක්වා ඇත.)

 

මෙවැනි කෘත්‍යයක් ස්ත්‍රී සිරුරට ඉටු කරන යෝනි මාර්ගය උපතින්ම නොපිහිටන හෝ ඉතා කුඩා ලෙස පිහිටන අවස්තාවන් ඇත්තේ ඉතාම දුර්ලභවයි. සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණු කාන්තාවකගේ යෝනි මාර්ගය, සාමාන්‍ය පුරුෂ ලිඟුවක් ඇතුළු කිරීමට තරම් ප්‍රමාණයෙන් විශාල නැති නම් එය ගැටළුකාරී තත්වයකි. මෙවැනි අවස්ථාවලදී වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ශල්‍යකර්මයක් මඟින් එය නිවැරදි කර ගැනීමට අවස්ථාව ඇත.

සමහර කාන්තාවන්ගේ යෝනි මාර්ගය තුල පවතින ලිහිසි ද්‍රව්‍යය අඩු මට්ටමක පවතින්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල යෝනි මාර්ගය තුල වියලි තත්වයක් හටගෙන, ලිංගික එක්වීමකදී පුරුෂ අවයවය යෝනි මාර්ගය තුල ලිස්සා යාම අඩුවීම නිසා කාන්තාවට වේදනාවක් දැනෙන්නටත් පුළුවන්.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + seventeen =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close