දැනුම

ගුද සංසර්ගයෙන් එච්අයිවී බෝ වෙන්නේ නෑලු

එච්අයිවී වෛරස් ප්‍රමාණය ප්‍රතිකාර මගින් “නොපෙනෙන” තත්ත්වයට පත් වී ඇති විට ගුද සංසර්ගය හරහා එච්අයිවී සම්ප්‍රේෂණය නොවන බව පසුගිය දා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති එච්අයිවී පිළිබද විද්‍යාත්මක තොරතුරු සාකච්ඡා කෙරෙන IAS 2017 සම්මේලනයේදී ප්‍රකාශ විය.

රුධිර පරීක්ෂණයකින් එච්අයිවී ශරීර ගත වී ඇති බවට හදුනා ගත් විගස එච්අයිවී ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකිය. ඒවා පොදුවේ ඒආර්ටී ප්‍රතිකාර නමින් හැදින්වේ. මෙම ඒආර්ටී ප්‍රතිකාර නිවැරදිව නොකඩවා භාවිත කිරීමෙන් එච්අයිවී වෛරස් මට්ටම නොපෙනෙන තත්ත්වය පත් වේ. එනම් රුධිරයේ අඩංගු එච්අයිවී වෛරස පිටපත් ප්‍රමාණය ඉතාමත් පහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමයි.

මීට පෙර ඉදිරිපත් කර තිබූ අධ්‍යයන විෂම ලිංගික යුවල අතර එච්අයිවී සම්ප්‍රේෂණය වළක්වා ගැනීම පිළිබද වැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබුණු අතර මෙම අධ්‍යයනය පූර්ණ වශයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ පිරිමින් සමග ලිංගිකව හැසිරෙන පිරිමින් අතර එච්අයිවී සම්ප්‍රේෂණය වළක්වා ගැනීම පිළිබදවයි.

එක් සහකරුවෙක් පමණක් එච්අයිවී සමග ජීවත් වන සම ලිංගික යුවල 343ක් යොදා ගෙන මෙම අධ්‍යයනය සිදු කර ඇත. අධ්‍යයන කාලය තුළ දී එච්අයිවී සමග ජීවත්වන සහකරුවන්ගේ එච්අයිවී වෛරස ප්‍රමාණය “නොපෙනෙන” තත්ත්වයක පවත්වාගෙන ඇති අතර අධ්‍යයන කාලය තුළ නිරීක්ෂණය කර ඇති කොන්ඩමයක් නැතිව ගුද සංසර්ගයේ යෙදුණු අවස්ථා ගණන 16889කි. ඉන් එක් අවස්ථාවකදීක වත් එච්අයිවී සම්ප්‍රේෂණය සිදු නොවූ බව මෙම අධ්‍යයනයෙන් පෙන්වා දී තිබේ.

අධ්‍යයනයට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන්ගෙන් තිදෙනෙකුට එච්අයිවී ශරීර ගත වී ඇති බව පසුව වර්තා වී ඇති අතර එම අවස්ථා වලදී ඔවුන්ගේ ලිංගික සහකරුවන් අධ්‍යයනයට සහභාගී නොවූ සහ එච්අයිවී වෛරස් ප්‍රමාණය “නොපෙනෙන” තත්තවයේ නොපැවති පුද්ගලයන් බව පසුව සොයා ගෙන ඇත.

මේ දත්ත පදනම් කර ගෙන එච්අයිවී “නොපෙනෙන” තත්ත්වයකදී අනාරක්ෂිත ගුද සංසර්ගය මගින් එච්අයිවී සම්ප්‍රේෂණය නොවන බවට නිගමනය කර ඇත.


bakamoono.lk ඇසුරින්

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 6 =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close